20070114

McNaught gunduz gozuyle

Az bulunur boyle kuyrukluyildiz
Gokte parlar gorkemlice
Gunduzken bile!

No comments: